Serie C - Gir. B

  • Giornata 1

   • Trento Eagles II
    3-1
    Caurla - Torboli - Casanova
    Vezzuto
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Papata Group Ponticino
    0-4 FORFAIT
   • Sessana Subbito Gol Ferrara
    3-0
    Riccio - Sasso - Ferrante
    Dettagli
   • Ct Paola Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Messina
    1-3
    Morganelli
    Natoli - Natoli - Giuffrè
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Torino 2009
    1-2
    Balzano
    Midoro - Converti
    Dettagli
  • Giornata 2

   • Subbuteo Club Samb Trento
    0-4 FORFAIT
   • Eagles II Sessana
    1-2
    Vezzuto
    Ferrante - Riccio
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Ct Paola
    1-1
    Vergoni
    Lojacono
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Stradivari Cremona
    3-1
    Volpi - Gargiulo - Billi
    Ciraolo
    Dettagli
   • Hawks Treviso Subbuteo Club Cagliari
    0-4 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Messina Torino 2009
    2-0
    Giuffrè - Natoli
    Dettagli
  • Giornata 3

   • Trento Sessana
    3-1
    Torboli - Giannarelli - Casanova
    Riccio
    Dettagli
   • Ct Paola Subbuteo Club Samb
    4-0 FORFAIT
   • Stradivari Cremona Eagles II
    2-2
    Ancarola - Morganelli
    Vezzuto - Vezzuto
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Papata Group Ponticino
    1-1
    Balzano
    Caiazzo
    Dettagli
   • Torino 2009 Subbito Gol Ferrara
    2-2
    Maina - Midoro
    Gargiulo - Billi
    Dettagli
   • Messina Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
  • Giornata 4

   • Ct Paola Trento
    2-2
    Sommella - Lojacono
    Caurla - Giannarelli
    Dettagli
   • Sessana Stradivari Cremona
    4-0
    Riccio - Ferrante - Ferrante - Riccio
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Subbuteo Club Cagliari
    0-4 FORFAIT
   • Eagles II Torino 2009
    1-2
    Vezzuto
    Russo - Maina
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Messina
    0-3
    Natoli - Natoli - Natoli
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
  • Giornata 5

   • Trento Stradivari Cremona
    3-1
    Casanova - Caurla - Giannarelli
    Ciraolo
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Ct Paola
    2-1
    Balzano - Garau
    Lojacono
    Dettagli
   • Torino 2009 Sessana
    1-3
    Mussino
    Ferrante - Sasso - Riccio
    Dettagli
   • Messina Subbuteo Club Samb
    4-0 FORFAIT
   • Hawks Treviso Eagles II
    0-4 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Papata Group Ponticino
    3-1
    Gargiulo - Gasparetto - Billi
    Vatteroni
    Dettagli
  • Giornata 6

   • Subbuteo Club Cagliari Trento
    0-3
    Romano - Torboli - Giannarelli
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Torino 2009
    1-3
    Schiavi
    Midoro - Maina - Converti
    Dettagli
   • Ct Paola Messina
    0-3
    Natoli - Ifrigerio - Giuffrè
    Dettagli
   • Sessana Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    Riccio - Ferrante - Sasso - Ferrante
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Subbito Gol Ferrara
    0-4 FORFAIT
   • Eagles II Papata Group Ponticino
    2-2
    Vezzuto - Manfredelli
    Vatteroni - Vergoni
    Dettagli
  • Giornata 7

   • Trento Torino 2009
    2-1
    Caurla - Giannarelli
    Mussino
    Dettagli
   • Messina Subbuteo Club Cagliari
    3-1
    Ifrigerio - Riggio - Giuffrè
    Portoghese
    Dettagli
   • Hawks Treviso Stradivari Cremona
    0-4 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Ct Paola
    1-1
    Billi
    Sommella
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Sessana
    1-2
    Caiazzo
    Ferrante - Sasso
    Dettagli
   • Eagles II Subbuteo Club Samb
    4-0 FORFAIT
  • Giornata 8

   • Messina Trento
    1-0
    Natoli
    Dettagli
   • Torino 2009 Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    Converti - Maina - Russo - Midoro
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Subbito Gol Ferrara
    1-0
    Balzano
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Papata Group Ponticino
    0-0
    Dettagli
   • Ct Paola Eagles II
    3-1
    Sommella - Cuzzocrea - Soria
    Vezzuto
    Dettagli
   • Sessana Subbuteo Club Samb
    4-0 FORFAIT
  • Giornata 9

   • Trento Hawks Treviso
    4-0 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Messina
    1-2
    Billi
    Natoli - Giuffrè
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Torino 2009
    0-2
    Midoro - Converti
    Dettagli
   • Eagles II Subbuteo Club Cagliari
    2-1
    Manfredelli - Vezzuto
    Balzano
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Stradivari Cremona
    0-4 FORFAIT
   • Sessana Ct Paola
    3-0
    Sasso - Ferrante - Riccio
    Dettagli
  • Giornata 10

   • Subbito Gol Ferrara Trento
    1-1
    Billi
    Giannarelli
    Dettagli
   • Hawks Treviso Papata Group Ponticino
    0-4 FORFAIT
    - - -
    Dettagli
   • Messina Eagles II
    3-1
    Riggio - Natoli - Giuffrè
    Vezzuto
    Dettagli
   • Torino 2009 Subbuteo Club Samb
    4-0 FORFAIT
   • Subbuteo Club Cagliari Sessana
    1-3
    Balzano
    Riccio - Ferrante - Riccio
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Ct Paola
    0-1
    Soria
    Dettagli
  • Giornata 11

   • Trento Papata Group Ponticino
    4-0
    Caurla - Torboli - Giannarelli - Casanova
    Dettagli
   • Eagles II Subbito Gol Ferrara
    2-1
    Manfredelli - Vezzuto
    Gargiulo
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Hawks Treviso
    0-0 FORFAIT
   • Sessana Messina
    3-0
    Ferrante - Riccio - Riccio
    Dettagli
   • Ct Paola Torino 2009
    1-2
    Lojacono
    Mussino - Maina
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Subbuteo Club Cagliari
    0-1
    Balzano
    Dettagli
  • Giornata 12

   • Eagles II Trento
    1-2
    Vezzuto
    Torboli - Giannarelli
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Subbuteo Club Samb
    4-0 Forfait
    - - -
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Sessana
    0-2
    Riccio - Ferrante
    Dettagli
   • Hawks Treviso Ct Paola
    0-4 Forfait
    - - -
    Dettagli
   • Messina Stradivari Cremona
    3-0
    Natoli - Giuffrè - Natoli
    Dettagli
   • Torino 2009 Subbuteo Club Cagliari
    2-2
    Mussino - Midoro
    Garau - Portoghese
    Dettagli
  • Giornata 13

   • Stradivari Cremona Subbito Gol Ferrara
    1-3
    Ancarola
    Gargiulo - Gasparetto - Billi
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Hawks Treviso
    4-0
    - - -
    Dettagli
   • Torino 2009 Messina
    0-2
    Natoli - Natoli
    Dettagli
   • Trento Subbuteo Club Samb
    4-0
    - - -
    Dettagli
   • Sessana Eagles II
    2-1
    Riccio - Riccio
    Manfredelli
    Dettagli
   • Ct Paola Papata Group Ponticino
    3-1
    Lojacono - Borsani - Sommella
    Nicchi
    Dettagli
  • Giornata 14

   • Sessana Trento
    1-1
    Riccio
    Casanova
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Ct Paola
    0-4
   • Eagles II Stradivari Cremona
    3-1
    Vezzuto - Vezzuto - Manfredelli
    Morganelli
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Subbuteo Club Cagliari
    2-2
    Vergoni - Nicchi
    Portoghese - Balzano
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Torino 2009
    0-2
    Midoro - Converti
    Dettagli
   • Hawks Treviso Messina
    0-4
  • Giornata 15

   • Trento Ct Paola
    3-1
    Torboli - Giannarelli - Casanova
    Borsani
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Sessana
    0-3
    Riccio - Ferrante - Riccio
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Subbuteo Club Samb
    4-0
   • Torino 2009 Eagles II
    3-1
    Mussino - Midoro - Russo
    Vezzuto
    Dettagli
   • Messina Papata Group Ponticino
    1-1
    Natoli
    Vergoni
    Dettagli
   • Hawks Treviso Subbito Gol Ferrara
    0-4
  • Giornata 16

   • Stradivari Cremona Trento
    0-4
    Torboli - Giannarelli - Caurla - Casanova
    Dettagli
   • Ct Paola Subbuteo Club Cagliari
    3-1
    Lojacono - Borsani - Soria
    Balzano
    Dettagli
   • Sessana Torino 2009
    2-0
    Riccio - Ferrante
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Messina
    0-4
   • Eagles II Hawks Treviso
    4-0
   • Papata Group Ponticino Subbito Gol Ferrara
    1-3
    Nicchi
    Volpi - Gargiulo - Billi
    Dettagli
  • Giornata 17

   • Trento Subbuteo Club Cagliari
    2-2
    Torboli - Giannarelli
    Balzano - Scano
    Dettagli
   • Torino 2009 Stradivari Cremona
    2-2
    Midoro - Mussino
    Ancarola - Calò
    Dettagli
   • Messina Ct Paola
    2-1
    Natoli - Giuffrè
    Lojacono
    Dettagli
   • Hawks Treviso Sessana
    0-4
   • Subbito Gol Ferrara Subbuteo Club Samb
    4-0
   • Papata Group Ponticino Eagles II
    1-2
    Caiazzo
    Vezzuto - Manfredelli
    Dettagli
  • Giornata 18

   • Torino 2009 Trento
    2-1
    Midoro - Mussino
    Casanova
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Messina
    2-2
    Scano - Balzano
    Natoli - Giuffrè
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Hawks Treviso
    4-0
   • Ct Paola Subbito Gol Ferrara
    2-1
    Borsani - Lojacono
    Billi
    Dettagli
   • Sessana Papata Group Ponticino
    4-0
    Riccio - Ferrante - Riccio - Ferrante
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Eagles II
    0-4
  • Giornata 19

   • Trento Messina
    2-0
    Casanova - Torboli
    Dettagli
   • Hawks Treviso Torino 2009
    0-4
   • Subbito Gol Ferrara Subbuteo Club Cagliari
    2-1
    Gargiulo - Billi
    Portoghese
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Stradivari Cremona
    2-2
    Nicchi - Vergoni
    Ancarola - Brillantino
    Dettagli
   • Eagles II Ct Paola
    2-1
    Vezzuto - Manfredelli
    Soria
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Sessana
    0-4
  • Giornata 20

   • Hawks Treviso Trento
    0-4
    - - -
    Dettagli
   • Messina Subbito Gol Ferrara
    2-1
    Giuffrè - Natoli
    Balboni
    Dettagli
   • Torino 2009 Papata Group Ponticino
    3-0
    Midoro - Mussino - Russo
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Eagles II
    1-2
    Portoghese
    Vezzuto - Vezzuto
    Dettagli
   • Stradivari Cremona Subbuteo Club Samb
    4-0
    - - -
    Dettagli
   • Ct Paola Sessana
    0-4
    Ferrante - Riccio - Ferrante - Riccio
    Dettagli
  • Giornata 21

   • Trento Subbito Gol Ferrara
    2-2
    Mentasti - Torboli
    Billi - Balboni
    Dettagli
   • Papata Group Ponticino Hawks Treviso
    4-0
    - - -
    Dettagli
   • Eagles II Messina
    2-2
    Manfredelli - Vezzuto
    Giuffrè - Natoli
    Dettagli
   • Subbuteo Club Samb Torino 2009
    0-4
    - - -
    Dettagli
   • Sessana Subbuteo Club Cagliari
    4-0
    Riccio - Ferrante - Sasso - Ferrante
    Dettagli
   • Ct Paola Stradivari Cremona
    1-0
    Sommella
    Dettagli
  • Giornata 22

   • Papata Group Ponticino Trento
    2-0
    Nicchi - Caiazzo
    Dettagli
   • Subbito Gol Ferrara Eagles II
    2-2
    Gasparetto - Billi
    Manfredelli - Vezzuto
    Dettagli
   • Hawks Treviso Subbuteo Club Samb
    0-0 Forfait
    Dettagli
   • Messina Sessana
    1-2
    Natoli
    Riccio - Ferrante
    Dettagli
   • Torino 2009 Ct Paola
    2-1
    Maina - Russo
    Borsani
    Dettagli
   • Subbuteo Club Cagliari Stradivari Cremona
    1-2
    Scano
    Ancarola - Ciraolo
    Dettagli
 • NomePtGVPSGfGsDr
  Sessana61222011641054
  Messina51221633511833
  Trento47221453541935
  Torino 200945221435472423
  Eagles II34221048453411
  Ct Paola3322103939318
  Subbito Gol Ferrara3222958422913
  Subbuteo Club Cagliari2622751037361
  Papata Group Ponticino222257103238-6
  Stradivari Cremona192254133042-12
  Hawks Treviso2220220080-80
  Subbuteo Club Samb2220220080-80